ค่ายภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ ในโรงเรียนนานาชาติอันดับ 1 ของอินเดีย  Indus International School Bangalore