top of page

Blog - News - Review - Promotion

วีซ่านักท่องเที่ยวอินเดีย (Tourist Visa) ณ กรุงเทพ


1003917_699353496762595_2071858383_n_edited_edited.jpg

สวัสดีค่ะ ห่างหายไปนานกับการเขียนเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดีย หลังจากที่ยุ่งๆ กับการประสานงานเรื่องเรียนต่างๆให้น้องๆ สมาชิกใหม่ครอบครัว WES-Thailand ที่มีทะยอยเข้ามาให้เราดูแลเรื่อยๆ วันนี้พี่เบสท์ผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการทำวีซ่าจะมาขอบอกเล่าถึงรายละเอียด และเอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญก่อนเดินทางไปยังดินแดนชมพูทวีป

ก่อนอื่นต้องขอเล่าก่อนว่า จริงๆแล้วมีหลายประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศอินเดียได้เลยไม่ต้องขอวีซ่า ค่อยไปประทับตราตอนลงจากเครื่องบินที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองยังปลายทาง เรียกว่า "Tourist Visa-on-Arrival" ซึ่งประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทยไม่ว่าจะเป็น ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, พม่า, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ เช่น ฟินส์แลนด์, ญี่ปุ่น, ลักเซมเบิร์ก และนิวซีแลนด์ สามารถเดินทางเข้าอินเดียโดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าค่ะ และสามารถท่องเที่ยวหรือพำนักในประเทศอินเดียได้เป็นระยะเวลา 30 วันเชียวนะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใด ที่ประเทศไทยยังไม่ได้รับการยกเว้น แม้จะเคยมีข่าวออกมาเป็นระยะว่ารัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณายกเว้นการขอวีซ่านักท่องเที่ยวแก่ชาวไทยที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอินเดีย แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ออกมา

ดังนั้นชาวไทยที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวอินเดีย ไปจาริกแสวงบุญ ก็ยังคงต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวกันไปก่อนนะคะ โดยประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอินเดียได้ 2 แห่งด้วยกัน คือ กรุงเทพ และ เชียงใหม่ โดย Entry นี้จะขอพูดถึงที่กรุงเทพก่อนค่ะ

สถานฑูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยผ่าน IVS ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานฑูตอินเดียให้เป็นผู้รับเอกสารในการยื่นขอวีซ่าแทน ซึ่งเอกสารที่ใช้สำหรับการขอวีซ่ามีดังนี้

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง

2. สำเนาหนังสือเดินทาง

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. รูปถ่ายขนาด 2"x2" พื้นหลังสีขาวจำนวน 2 รูป

5. เอกสารแสดงเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

6. เอกสารแสดงเกี่ยวกับที่พักระหว่างอยู่ในอินเดีย เช่น ใบจองโรงแรม

7. แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งเอกสารในข้อ 5 - 6 - 7 นี้ หากท่านที่ต้องการให้ WES-Thailand ดูแลเรื่องการยื่นขอวีซ่า เราจะเป็นผู้เตรียมให้ค่ะ โดยวีซ่าที่ยื่นขอจะเป็น Tourist Visa มีอายุ 6 เดือน นับจากวันยื่น สามารถเข้าออกได้ 2 ครั้ง ( Double Entry) ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจำเป็นต้องไปแสดงตัวที่ IVS เพื่อแสกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูป ดังนั้นเราก็จะนัดกันเพื่อไปที่ IVS ค่ะ

ที่ทำการของ IVS ตั้งอยู่ที่ อาคาร 253 อโศก ชั้น 22 เยื้องโรงพยาบาลตาจักษุรัตนิน สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรีค่ะ

สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่า+บริการทำวีซ่านักท่องเที่ยวดังกล่าว เฉพาะคนไทย รวมจนถึงส่งกลับถึงบ้าน WES-Thailand คิดราคาเล่มละ 3,100 บาทค่ะ ใช้เวลานับจากวันยื่นไม่เกิน 3-5 วันทำการก็ได้รับเล่มคืนแล้วค่ะ

Entry ต่อไปจะพูดถึงการขอวีซ่าที่กงสุลอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ .. แล้วพบกัน ^_^

ดู 140 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page