top of page

Blog - News - Review - Promotion

ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2015-2016 ( ICCR-GCSS Scholarship)


india-schlarship2.jpg

น้องๆ ที่รอคอยทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2015-2016 (2558-2559) วันนี้พี่ๆทีมงาน WES มีข่าวดีมาบอกค่ะ ... ตอนนี้ทางรัฐบาลอินเดียประกาศรับสมัครแล้ว รายละเอียดเป็นยังไงบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ในปีนี้ The Indian Council for Cultural Relations of Government of India (ICCR) หรือสภาวัฒนธรรมแห่งรัฐบาลอินเดีย มอบทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (ป.ตรี - วิจัยหลังป.เอก) ให้กับนักศึกษาต่างชาติ จำนวนทั้งสิ้น 504 ทุน ในจำนวนนี้ เป็นทุนสำหรับนักเรียนจากประเทศไทยจำนวน 10 ที่นั่งค่ะ โดยสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาใดก็ได้ (ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์) ในมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อตามที่กำหนดนี้เท่านั้น คลิ๊กดูรายชื่อมหาวิทยาลัย

น้องๆ ที่ได้รับทุน จะได้รับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลอินเดีย ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : ป.ตรี เดือนละประมาณ 3,300 บาท | ป.โท เดือนละประมาณ 3,600 บาท | ป.เอก เดือนละประมาณ 4,200 บาท | หลังป.เอก เดือนละประมาณ 4,500 บาท

2) ค่าที่พัก เดือนละประมาณ 2,700 - 3,000 บาท ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปเรียน

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน/ปีการศึกษา : ป.ตรี 3,000 บาท | ป.โท 3,500 บาท| ป.เอก 7,500 บาท | หลังป.เอก 9,300 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ และโปรเจ็ค (จ่ายครั้งเดียว) : ป.ตรี และป.โท ประมาณ 4,200 บาท | ป.เอก ประมาณ 6,000 บาท

5) ค่ารักษาพยาบาล

ผู้สมัคร สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้ 3 อันดับ และเลือกสาขาที่ต้องการเรียนได้ 3 อันดับเช่นกัน โดยทางรัฐบาบอินเดียจะพิจารณาจำนวนที่นั่งว่างของมหาวิทยาลัยที่เราเลือกก่อน และพิจารณาสาขาวิชาที่เราเลือกตามมา

เอกสารประกอบการสมัคร

1) ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อย พร้อมติดรูปถ่าย

2) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศฯ ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา และใบ Transcript แสดงผลการเรียน ตั้งแต่ม.ปลาย-ป.ตรี-ป.โท

3) สำหรับผู้ที่สมัครรับทุน ป.เอก และ ทุนหลังป.เอก ต้องมีบทสรุปขอบเขตงานวิจัย

4) สำหรับผู้ที่จะสมัคร ป.ตรี ด้านวิศวะฯ ต้องจบม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น

5) ถ้าเอกสารในข้อ 2) ไม่สามารถขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษจากสถาบันหรือโรงเรียนได้ ต้องเอาไปดำเนินการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารฉบับแปลต้องได้รับการรับรองด้วย

6) ใบตรวจสุขภาพ

7) สำเนาหนังสือเดินทาง

8) รูป 6 ใบ (ติดในใบสมัคร 1 ใบ และแนบเพิ่มอีก 5 ใบ)

โดยเอกสารทุกอย่างใช้เฉพาะสำเนาเท่านั้น

น้องสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ โดยต้องกรอกใบสมัครด้วยวิธีพิมพ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เขียนด้วยลายมือ และเอกสารที่ประกอบการสมัครต่างๆ ส่งเป็นไฟล์ PDF และแนบไปกับอีเมลล์ใบสมัคร และส่งใบสมัครที่ติดรูปแล้วและเอกสารทั้งหมด พร้อมรูป 5 ใบ ทางไปรษณีย์ถึงสถานฑูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

หมดเขตรับสมัคร 16 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น รีบๆกันหน่อยนะคะ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.iccrindia.net/GCSS_Scholarship_Letter.pdf

ดู 3,062 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page