top of page

Blog - News - Review - Promotion

รับทำวีซ่าอินเดีย Indian Visa ทั้งวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียนWES รับทำวีซ่าอินเดีย วีซ่าท่องเที่ยวอินเดียแบบปกติ (Tourist Visa) วีซ่าท่องเที่ยวแบบด่วน (e-TV) และวีซ่านักเรียนอินเดีย (Student Visa) สำหรับคนไทยในราคาสุดพิเศษ พร้อมช่วยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีบริการแปลเอกสารในราคาประหยัดด้วยค่ะ เพื่อลดความยุ่งยาก ทำให้การทำวีซ่าเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการขอวีซ่าอินเดีย

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 089-1916116

1) วีซ่าท่องเที่ยวอินเดียแบบปกติ (Tourist Visa) : โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 6 เดือน และเข้าออกประเทศอินเดียได้ 2 ครั้ง แต่ในบางกรณีเช่น ผู้ยื่นนับถือศาสนาอิสลาม อาจจะได้รับวีซ่าอายุ 3 เดือน และเข้าออกประเทศอินเดียได้เพียงครั้งเดียวค่ะ โดยวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอต้องเดินทางมาแสกนลายนิ้วมือที่สำนักงานตัวแทนของสถานฑูตอินเดีย ณ อาคาร 253 Asoke ชั้น 22 ถ.อโศกมนตรี โดยจะใช้เวลา 2-7 วันในการอนุมัติวีซ่าและรับเล่มหนังสือเดินทางคืน ซึ่งบางช่วงที่มีผู้ขอวีซ่าไม่มาก อาจใช้เวลาเพียง 2 วัน และบางช่วงอาจใช้เวลามากถึง 7 วันทำการ

เอกสารที่ต้องใช้ :

1) หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด

2) สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

3) รูปถ่ายขนาด 2"x2" (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป

4) กรอกข้อมูลในลิงค์นี้ http://goo.gl/forms/r2XRiNZmnM

5) หากเคยไปอินเดียมาแล้ว ถ่ายรูปหน้าวีซ่าเดิมส่งเข้าไลน์ Line ID : besttiebest

6) ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (หากไม่มี ชำระเพิ่ม 100 บาท)

7) ใบจองโรงแรม (หากไม่มี ชำระเพิ่ม 100 บาท)

ค่าบริการ เล่มละ 6,200 บาท

---------------------------------------------------------------------------------------------

2) วีซ่าท่องเที่ยวแบบด่วน (e-TV) : ผู้ขอวีซ่าไม่ต้องมาแสกนลายนิ้วมือ ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าเพียง 12-72 ชั่วโมง หลังจากวีซ่าอนุมัติต้องเดินทางเข้าอินเดียภายใน 34 วัน และมีเวลาอยู่ในอินเดียได้เพียง 30 วันหลังจากวันเข้าอินเดีย โดยเข้าออกอินเดียได้ครั้งเดียว โดยมีข้อจำกัดผู้ขอสามารถขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

คิดค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมวีซ่า

คนไทยคนละ 3,500 - 4,500 บาท

ต่างชาติคนละ 5,500 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ :

1) ถ่ายรูปหน้าพาสปอร์ตชัดๆ ส่งเข้าไลน์ Line ID : besttiebest

2) รูปถ่ายขนาด 2"x2" (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) พื้นหลังสีขาว ส่งเข้าไลน์

3) กรอกข้อมูลในลิงค์นี้ http://goo.gl/forms/r2XRiNZmnM

4) หากเคยไปอินเดียมาแล้ว ถ่ายรูปหน้าวีซ่าเดิมส่งเข้าไลน์

หมายเหตุ คนต่างชาติที่จะทำวีซ่าอินเดียแบบ e-Tourist Visa ได้เฉพาะประเทศดังต่อไปนี้ เท่านั้น

Andorra, Anguilla, Antigua & Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Island,Chile, China, China- SAR Hongkong, China- SAR Macau, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, Jamaica, Japan, Jordan, Kenya, Kiribati, Laos, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Malaysia, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Micronesia, Monaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Nauru, Netherlands, New Zealand,Nicaragua, Niue Island, Norway, Oman, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Macedonia, Russia, Saint Christopher and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Samoa, Seychelles, Singapore, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sri Lanka, Suriname, Sweden, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tonga, Turks & Caicos Island, Tuvalu, UAE, Ukraine, United Kingdom, USA, Uruguay, Vanuatu, Vatican City-Holy See, Venezuela, Vietnam

---------------------------------------------------------------------------------------------

3) วีซ่านักเรียน (Student Visa) : ผู้ขอต้องไปแสกนลายนิ้วมือที่สำนักงานตัวแทนฯ ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่า 3 - 10 วันทำการ จะเป็นวีซ่านักเรียนแบบ Multiple เข้าออกได้ปีละ 3 ครั้ง คิดค่าบริการเล่มละ 6,500 บาท พร้อมบริการแปลเอกสารไม่เกิน 3 รายการ (ทะเบียนบ้าน,สูติบัตร,ใบเปลี่ยนชื่อ)

​สอบถามเพิ่มเติมโทร. 089-1916116

Line ID : @indianvisa

ดู 1,190 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page