เรียนอินเดีย เรียนต่อ ป.ตรี ป.โท ที่อินเดีย

Study in India | เรียนอินเดียไปกับ WES

เรียนระดับชั้นประถม - มัธยมที่อินเดีย ในโรงเรียนประจำนานาชาติ (International School) ในระบบ IGCSE - A level ของอังกฤษ หรือระบบ International Baccalaureate (IB) เริ่มต้นประมาณ 300,000 - 400,000 บาท/ปี

เรียนภาษาอังกฤษที่อินเดีย 1 - 6 เดือน ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ด้วยค่าเรียนพร้อมที่พักสุดประหยัด เริ่มต้นเพียง 2 หมื่นกว่าบาทเท่านั้น เรียนภาษาอังกฤษมากถึงวันละ 4-5 ชั่วโมง

เรียนต่อปริญญาตรี - โท - เอก ที่อินเดีย ทุนเรียนอินเดีย ทุน SII (Study in India) ค่าเรียนเริ่มต้นเพียงปีละ 40,000 บาท มีทุน 50 - 100% 

  

Jain u.jpg

Jain University

chandigarh3.jpg

Chandigarh University

westhailand.com

@westhailand            095-1939879, 085-5398249, (+91) 91487 60802 

5336575411536925043-48.png

เรียนต่อประเทศทางเลือก by WES

India • Dubai (UAE) • Poland • Philippines