top of page

Study in Philippines

เมืองบาเกียว เรียนภาษาอังกฤษที่บาเกียว ฟิลิปปินส์
Image by Lou Liebau
ใจกลางเมืองเซบู ฟิลิปปินส์
Image by Jim Flores
Oslob shark whale ว่ายน้ำกับฉลามวาฬที่เซบู

          ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ควบคู่กับภาษาฟิลิปีโน (ภาษาท้องถิ่น) ชาวฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถึง 64 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 60% ของคนทั้งประเทศ ดังนั้นประเทศฟิลิปปินส์จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เหมาะกับการไปเรียนภาษาอังกฤษและฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน 

          เซบู เป็นเมืองแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการไปเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนเดินทางมาจากทั่วทุกมุมโลก โดยนักเรียนที่มาเรียนมากที่สุด คือ นักเรียนจากเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน รัสเซีย และจากโซนอเมริกาใต้ รวมถึงอาหรับ ทั้งนี้มีนักเรียนไทยบ้างเช่นกัน

          ค่าครองชีพที่เซบูค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับกรุงเทพ ความปลอดภัยก็ค่อนข้างดี เนื่องจากมีนักเรียนและนักธุรกิจจากต่างชาติค่อนข้าง เซบูเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของฟิลิปปินส์ ได้รับความนิยมในเรื่องทะเลและการดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเล เพราะทะเลที่เซบูยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ดังนั้นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้มาเยือนเซบูจะพลาดไม่ได้คือ การว่ายน้ำชมปลาฉลามวาฬตัวบิ๊กจำนวนมากที่ออกมาว่ายน้ำอวดโฉมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

          บาเกียว เป็นอีกเมืองที่ได้รับความนิยมในการไปเรียนภาษาอังกฤษ โดยบาเกียวจะมีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแตกต่างจาก เซบู โดยสิ้นเชิง นั่นคือ เซบู เป็นเมืองเกาะ เมืองทะเล มีอากาศแบบร้อนชื้นคล้ายเมืองไทย ในขณะที่บาเกียวเป็นเมืองภูเขา อากาศเย็นสบายทั้งปีมีอุณหภูมิประมาณ 12 - 25 องศา เป็นเมืองสงบที่มีความปลอดภัยสูง และค่าครองชีพถูกกว่าเซบู

          การเรียนการสอนคอร์สภาษาอังกฤษที่เซบูและเมืองอื่นๆ ถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ โดยหลักสูตรจะออกแบบมาให้นักเรียนได้เรียนทั้งแบบเรียนเดี่ยว 1 on 1 กับครูผู้สอนชาวฟิลิปปินส์ ผสมกับการเรียนแบบกลุ่มย่อย Small group 1 : 4 คือ ครู 1 คนต่อนักเรียน 4 คน ทำให้นักเรียนจะได้รับการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด และทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยน และฝึกภาษาอย่างจริงจังในชั้นเรียน อีกทั้งการเรียนการสอนได้มาตรฐานอย่างมาก เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนสอนภาษาที่สอนโดยครูฟิลิปปินส์ แต่เจ้าของสถาบันล้วนแล้วแต่เป็นชาวญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งมีความเนี๊ยบผสมอยู่ ดังนั้นในระยะเวลาอันสั้น 3 - 6 เดือน นักเรียนจะมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษขึ้นอย่างสังเกตได้

          โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เซบูและบาเกียวมีหลายแห่งที่น่าสนใจ โดยแต่ละแห่งจะมีข้อแตกต่างกันไป ทั้งเรื่องการเรียน ที่พัก สภาพแวดล้อม และกฏระเบียบของโรงเรียน ตัวอย่างเช่น

SMEAG เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู

SMEAG Cebu

เป็นโรงเรียนสอนภาษาใหญ่ที่สุดในเซบูและฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย 3 แคมปัส มีนักเรียนมากกว่า 1,300 คน และเป็นศูนย์สอบ IELTS และ TOEIC ของเซบู

รายละเอียดของ SMEAG

deacb5_74c203cb0ce345798c43909f6716fce1~

EV Academy Cebu

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสไตล์รีสอร์ทระดับพรีเมี่ยม กินหรู อยู่สบาย สอนดีที่สุดแห่งหนึ่งของเซบู ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 240 คน ทำให้มีความใกล้ชิดทั้งเพื่อนต่างชาติและครูผู้สอน คนไทยน้อย

รายละเอียดของ EV Academy

bottom of page