top of page

Blog - News - Review - Promotion

การขอวีซ่านักเรียนโปแลนด์


แฟนเพจของ WES-Thailand น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่า ตอนนี้เราเป็นตัวแทนหลายมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ และในบางมหาวิทยาลัยมอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% ให้กับนักเรียนไทยด้วย ทำให้ค่าเล่าเรียนเริ่มต้นเพียงปีละ 5 หมื่นกว่าบาทเท่านั้น ... ใช่ค่ะ! นั่นคือค่าเรียน "ต่อปี" ถือว่าประหยัดมากๆเลย กับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยป.ตรี หลักสูตรเพียง 3 ปีเท่านั้นค่ะ

และในวันที่ 1 ตุลาคม 2017 ที่จะถึงนี้ น้องๆนักเรียนทั้ง 11 คนจะเดินทางสู่โปแลนด์ เพื่อเข้าเรียนใน 3 มหาวิทยาลัย ใน 3 เมืองกันแล้วค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ พวกเราค่อนข้างวุ่นวายกับเอกสารเพื่อขอวีซ่านักเรียนโปแลนด์พอสมควร ดังนั้นวันนี้เราเลยจะมาอธิบายเอกสาร และขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนโปแลนด์กันค่ะ


Polish National Visa

วีซ่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศเครือสหภาพยุโรป (EU) มี 2 ประเภทหลักๆ คือ

1) Schengen Visa : วีซ่าที่เรารู้จักกันดี เรียกว่า เชงเก้นวีซ่า เป็นวีซ่าที่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ใน EU ได้ 20+ ประเทศ วีซ่าประเภทนี้จะอยู่ได้ต่อเนื่องนานที่สุดไม่เกิน 90 วัน/ครั้ง ดังนั้นนักท่องเที่ยว หรือนักเรียนที่ไปเรียนระยะสั้นกว่า 90 วัน ก็ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

2) National Visa : สำหรับผู้ที่มีความประสงค์อยู่ต่อเนื่องในโปแลนด์นานเกินกว่า 90 วัน เช่นนักเรียนของเราที่จะไปเรียนกันด้วยหลักสูตร 2-3 ปี และอย่างน้อยอยู่ต่อเนื่องนานกว่า 10 เดือน/ครั้ง

ดังนั้นเราจะพูดถึง National Visa (Student Visa) สำหรับนักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อที่โปแลนด์กันค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า มีดังนี้ค่ะ

1) ลงทะเบียนออนไลน์ จองวันเข้ายื่นวีซ่าในระบบ และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ โดยทีมงานจะจัดการลงทะเบียนนัดวัน และกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้

2) รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 cm จำนวน 2 รูป โดยรูปต้องถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน

3) พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน พร้อมสำเนา

4) พาสปอร์ตเล่มเก่าทั้งหมดที่มี

5) สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและสปอนเซอร์, สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและสปอนเซอร์, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของนักเรียนและสปอนเซอร์ แปลเอกสารทั้ง 4 รายการเป็นภาษาอังกฤษ และมีตราประทับผู้แปล (ทีมงานดำเนินการให้)

ุ 6) ประกันสุขภาพสำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ วงเงินประกันขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท โดยสถานฑูตโปแลนด์กำหนดให้นักเรียนที่ไปเรียนมากกว่า 1 ปี ต้องซื้อเพื่อแนบการขอวีซ่า ครอบคลุมระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยปกติแล้วเบี้ยประกันจะอยู่ที่ราวๆ 14,999 บาท ซึ่งหากวีซ่าไม่ผ่าน บริษัทประกันจะคืนเงินค่าเบี้ยประกัน

7) Offer Letter/ Confirmation Letter หรือใบตอบรับเข้าศึกษาต่อจากสถาบันการศึกษาในโปแลนด์

8) Payment Slip หลักฐานการจ่ายเงินค่าเล่าเรียนไปที่มหาวิทยาลัย

9) เอกสารทางการศึกษา

9.1) สำหรับไปเรียนต่อ ป.ตรี

9.1.1) Transcript (ใบ ป.พ. 1 ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยต้องได้รับการรับรองที่กงสุลแล้ว และก่อนยื่นวีซ่าต้องนำไปรับรองทีสถานฑูตโปแลนด์ก่อน

9.1.2) ประกาศนียบัตร (ป.พ. 2) และใบแปลใบ ป.พ. 2) โดยทั้งสองใบนี้ต้องได้รับการรับรองที่กงสุลแล้วเช่นกัน และก่อนยื่นวีซ่าต้องในใบ ป.พ. 2 ฉบับภาษาไทย ไปรับรองที่สถานฑูตโปแลนด์ก่อน พร้อมกับ Transcript

9.1.3) ในการรับรองเอกสารข้างต้นนั้น สถานฑูตกำหนดให้แนบ Eligibility Statement และ Curriculum ที่ออกจากทางโรงเรียนมัธยมปลายที่นักเรียนสำเร็จการศึกษามาด้วย (ทีมงานมีตัวอย่าง)

9.2) สำหรับไปเรียนต่อ ป.โท

9.2.1) Trancript

9.2.2) ใบแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ นำไปรับรองที่กงสุลทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับแปล

10) ใบจองตั๋วเครื่องบิน

11) จดหมายของสปอนเซอร์เพื่อรับรองค่าใช้จ่าย (ทีมงานมีตัวอย่าง) โดยสปอนเซอร์ควรเป็นบิดา, มารดา, หรือพี่-น้องของนักเรียนที่ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

12) Bank Guarantee โดยออกเป็นภาษาอังกฤษ และให้อ้างอิงหน่วยเงินเป็นยูโร และ Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน

เมื่อเตรียมเอกสารต่างๆ ตามลิสต์ข้างต้นแล้ว ก็เช็คให้ดีค่ะว่าได้วันนัดเข้ายื่นวีซ่าวันไหน เวลากี่โมง และควรเตรียมตัวไปให้ถึงก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาที

สถานฑูตโปแลนด์อยู่ที่ชั้น 6 อาคาร Athenee Tower (โรงแรมพลาซ่าแอทธินี) ถ.วิทยุ แลกบัตรก่อนขึ้นตึก และเมื่อขึ้นไปแล้ว ต้องปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าภายใน จากนั้นเมื่อได้ยื่นเอกสาร เจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสาร หากครบถ้วน ก็จะออกใบนัดรับให้มารับได้ภายใน 2 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียมประมาณ 2,400 บาท ก็ถือเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ

อ่อ!! สำหรับวีซ่าระยะยาวนี้ จะไม่มีการแสกนลายนิ้วมือนะคะ

จากนั้นก็รอ เมื่อวันนัดรับวีซ่าไปถึง ก็เตรียมใบเสร็จไปรับในช่วงเวลา 11.00 - 12.00 แล้วก็เตรียมตัวแพ็คกระเป๋า เตรียมตัวบินสู่โปแลนด์กันค่ะ

ดู 3,306 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page