รับทำวีซ่าอินเดีย วีซ่านักเรียนอินเดีย วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย e-Business Visa, e-Tourist Visa


WES ผู้นำด้านการเรียนต่อประเทศอินเดียแบบครบวงจร ให้บริการรับทำวีซ่าอินเดียในประเภทต่างๆ ดังนี้


1) วีซ่านักเรียน (แบบติดเล่ม) -- ผู้เดินทางต้องมา แสกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย

ค่าวีซ่า 2,893 บาท + ค่าบริการ 2,000 บาท (รวมบริการกรอกแบบฟอร์ม, แนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารรวมถึงเขียนจดหมายที่ต้องใช้ให้, มีทีมงานพาไปยื่นวีซ่า)


2) วีซ่าท่องเทีี่ยว (แบบติดเล่ม) -- ผู้เดินทางต้องมา แสกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย

ค่าวีซ่า 3,493 บาท + ค่าบริการ 1,500 บาท (รวมบริการกรอกแบบฟอร์ม, แนะนำและช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ, มีทีมงานพาไปยื่นวีซ่า)


3) e-Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์) -- ผู้เดินทาง ไม่ต้องมา แสกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย

แบบด่วน 1-2 วันได้ = 5,000 บาท (สำหรับคนไทย) และ 5,500 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)

แบบปกติ 3-4 วันได้ = 4,300 บาท (สำหรับคนไทย) และ 5,000 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)


4) e-Business Visa (วีซ่าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์) -- ผู้เดินทาง ไม่ต้องมา แสกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอินเดีย

แบบด่วน 1-2 วันได้ = 5,000 บาท (สำหรับคนไทย) และ 5,500 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)

แบบปกติ 3-4 วันได้ = 4,300 บาท (สำหรับคนไทย) และ 5,000 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)ความแตกต่างและข้อจำกัดของวีซ่าแต่ละประเภท

1) วีซ่านักเรียน

- สำหรับนักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนประจำ ต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นปี

- นักเรียนที่ไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ ต้องจบอย่างน้อย ม. 3 และมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีขึ้นไป เรียนคอร์สตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

- นักเรียนที่ไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถขอวีซ่าพิเศษ X-misc (Entry visa) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูต

- ต้องมีเอกสารรับเข้าเรียน/Admission Letter/ Bonafide ตัวจริง (Original) ที่ออกโดยโรงเรียน/สถาบัน/มหาวิทยาลัย มาแสดงในวันยื่นวีซ่า สถานฑูตไม่อนุญาตให้ใช้ใบที่ส่งมาทางอีเมลล์

- ระยะเวลาวีซ่า สถานฑูตจะออกให้โดยอ้างอิงจากจดหมายรับรองของโรงเรียน

- ต้องโชว์ statement ของตัวนักเรียนหรือผู้ปกครอง ย้อนหลังต่อเนื่อง 6 เดือน โดยมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า 50,000 บาท


2) วีซ่าท่องเที่ยว

- แบบติดในเล่ม : คนไทยมักได้วีซ่า 1 ปี โดยมักอนุญาตให้อยู่ในอินเดียต่อเนื่องได้ไม่เกินครั้งละ 180 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานฑูต) ยกเว้นคนไทยอิสลาม ที่สถานฑูตพิจารณาให้วีซ่า 3 - 6 เดือน แล้วแต่ดุลยพินิจของสถานฑูต และอาจมีการเรียกสัมภาษณ์จากสถานฑูตในภายหลังจากวันที่ยื่น โดยจะมีโทรศัพท์โทรมาแจ้ง

- แบบอิเล็กทรอนิกส์ : วีซ่ามีอายุ 1 ปี โดยอยู่ต่อเนื่องในอินเดียไม่เกินครั้งละ 90 วัน

- วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้ statement


3) e-Business Visa

- วีซ่าธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ วีซ่ามีอายุ 1 ปี โดยอยู่ต่อเนื่องในอินเดียไม่เกินครั้งละ 90 วัน

- ต้องแนบนามบัตรของผู้เดินทาง
สนใจใช้บริการด้านวีซ่าติดต่อผ่าน Line คลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40ynp3827o

Line : @indianvisa

Tel. 089-1916116, 083-2283404


#วีซ่าอินเดีย #วีซ่าด่วนอินเดีย #วีซ่านักเรียน #วีซ่าธุรกิจ #evisa #businessvisa #รับทำวีซ่าอินเดีย

Recent Posts
อ่านทั้งหมด
  • Facebook Basic Square
Follow Us
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก