top of page

Blog - News - Review - Promotion

โปรแรงปลายปีกับ QQ English @Cebu


โปรเรียนภาษาอังกฤษที่เซบู
QQ English - Autumn Promotion

โรงเรียน QQ English ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 มี 2 แคมปัส ได้แก่

1. Seafront campus ตั้งอยู่บนฝั่ง Lapu-lapu ใกล้สนามบิน Mactan International Airport Cebu เพียง 10 นาที

2. I.T. Park campus ตั้งอยู่กลางเมือง Cebu อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า Ayala shopping mall ซึ่งเป็นห้างใหญ่ห้างหนึ่งของเซบู โดยทั้ง 2 แคมปัสอยู่ห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง


โรงเรียน QQ English มุ้งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษครบทุกทักษะทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยมีครูผู้สอนที่ได้มาตรฐานมากกว่า 1,100 คน โดยครูทุกคนจะได้รับการเทรนอย่างชำนาญการ และรักษามาตรฐานการสอนอยู่เสมอ ซึ่งครูจะจ้องเข้าทดสอบเพื่อรับใบรับรองตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการเรียนแบบ ตัว-ต่อ-ตัว อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนภาษาอังกฤษติดทะเลที่เซบู
QQ English @Seafront campus .. ติดทะเล

โรงเรียน QQ English มีเจ้าหน้าที่จากหลายประเทศทั้งจากประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, รัสเซีย, บราซิล, อิหร่าน, ไต้หวัน, เวียดนาม, ไทย และประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มาจากประเทศนั้นๆ ซึ่งประเทศไทยก็เช่นกัน ปัจจุบันมี Thai manager "คุณเอ็ม" ซึ่งประจำการที่ QQ English @IT Park campus คอยให้คำแนะนำแก่น้องๆนักเรียนไทยทั้ง 2 แคมปัสคลาสเรียน ตัว-ต่อ-ตัว ณ Seafront Campus

จุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ คือการเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว มากถึงวันละ 3-6 คลาส โดยจำนวนคลาสเรียนแตกต่างกับไปตามคอร์สที่เลือกเรียน ห้องเรียนแบบตัวต่อตัวถูกออกแบบให้เป็นแบบกึ่งเปิด ทุกห้องเรียนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียนผ่าน e-book เป็นหลัก นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ครูก็สามารถใช้ทุกวินาทีในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัวจะทำให้นักเรียนจะได้ใกล้ชิดกับผู้สอน ทำให้คุณครูสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง จุดผิดพลาด และแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียน อีกทั้งจะทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนได้เป็นอย่างดีQQ English @ IT Park .. แคมปัสใจกลางเมืองเซบู

ที่ QQ English มีนักเรียน 550 คนจากหลากหลายชาติ ได้แก่

50% ญี่ปุ่น

20% ไต้หวัน

10% เกาหลีใต้

15% เวียดนาม, จีน, รัสเซีย

5% อื่นๆ (บราซิล, อิหร่าน, ไทย, ตะวันออกกลาง)
One-on-One classrooms .. ห้องเรียนตัวต่อตัวที่ IT Parkห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว แบบเปิดบนชั้น 10 ของแคมปัส IT Park ให้บรรยากาศแบบค่าเฟ่แบบตะวันตก การเรียนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมจริง แสดงให้เห็นว่าเสียงรอบข้างสามารถเอื้อต่อการทำงานของสมองได้มากขึ้น โดยเสียงรบกวนต่างๆ สามารถบังคับให้ผู้ฟังให้ความสนใจ และตั้งใจรับฟังบทเรียนได้อย่างละเอียดมากขึ้น เสมือนการจำลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน


Dining Area : QQ Cafe พร้อมบริการอาหารสามมื้อ/วัน พร้อมกับน้ำผลไม้ ขนมฟัง ผลไม้ และสแน็ก ในช่วงเวลาอาหารครูและนักเรียนจะรับประทานอาหารที่นี่ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาพัก นักเรียนก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อยู่ตลอดเวลา


บรรยากาศโรงเรียน QQ English

ห้องพักที่ QQ English มีให้เลือกตั้งแต่ห้องเดี่ยว Single room, ห้อง 2 เตียง - Twin room, ห้อง 4 เตียง - Quad room, ห้อง 6 เตียง Hex room โดยแบ่งชาย - หญิง ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในแต่ละช่วงด้วย โดยช่วงที่ถือเป็น Peak season ของโรงเรียนที่เซบูคือระหว่าง มิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี


ห้อง Single room (ห้องเดี่ยว) และห้อง Twin room (ห้อง 2 เตียง) ห้องน้ำจะแยกจากห้องนอน

ห้อง Quad room (ห้อง 4 เตียง) และห้อง Hex room (ห้อง 6 เตียง) จะมีห้องน้ำในตัว


หลักสูตรที่เปิดสอนที่ QQ English


1) ESL (General English)

1.1 ESL - Light plan (เรียน 6-8 คลาส/วัน) : ตัวต่อตัว 4 คลาส/วัน + กลุ่มเล็ก 2 คลาส/วัน + กลุ่มใหญ่ 2 คลาส/วัน (ไม่บังคับ)

1.2 ESL - Standard plan (เรียน 8-10 คลาส/วัน) : ตัวต่อตัว 6 คลาส/วัน + กลุ่มเล็ก 2 คลาส/วัน + กลุ่มใหญ่ 2 คลาส/วัน (ไม่บังคับ)

1.3 ESL - Superior plan (เรียน 8-10 คลาส/วัน) : ตัวต่อตัว 8 คลาส/วัน + กลุ่มใหญ่ 2 คลาส/วัน (ไม่บังคับ)


2) TOEIC : คอร์สเตรียมสอบ TOEIC เรียนวันละ 8-10 คลาส ประกอบด้วย

TOEIC แบบตัวต่อตัว 3 คลาส/วัน + ESL แบบตัวต่อตัว 3 คลาส/วัน + กลุ่มเล็ก 2 คลาส/วัน + กลุ่มใหญ่ 2 คลาส/วัน


3) IELTS : คอร์สเตรียมสอบ IELTS เรียนวันละ 10 คลาส

3.1) IELTS 4 Plan : IELTS ตัวต่อตัว 4 คลาส + ESL ตัวต่อตัว 2 คลาส + กลุ่มเล็ก 2 คลาส + กลุ่มใหญ่ 2 คลาส

3.2) IELTS 6 Plan : IELTS ตัวต่อตัว 6 คลาส + Callan method ตัวต่อตัว 1 คลาส + กลุ่มเล็ก 1 คลาส + กลุ่มใหญ่ 2 คลาส


4) Business English : ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ ทั้งการพูดและการเขียนเชิงธุรกิจ และการนำเสนองาน (Presentation) โดยจะเรียนวันละ 8-10 คลาส ประกอบด้วย 8 คลาสตัวต่อตัว + กลุ่มใหญ่ 2 คลาสโปรแรงปลายปีทั้งลดและแถม! ที่นี่ที่เดียวกับ WES-Thailand

๐ สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562

๐ เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 15 ธ.ค. 2562 (Last arrival) ๐ สามารถใช้ได้กับ ESL, TOEIC, Business English เท่านั้น

๐ ไม่สามารถใช้ได้กับ IELTS plan ๐ นักเรียนหนึ่งท่านสามารถใช้โปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


สอบถามและสมัครได้ที่

Line : @westhailand

Tel : 089-1916116, 083-2283404
#เรียนเซบู #qqenglishcebu #qqenglish #studycebu #เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู #เรียนฟิลิปปินส์ #IELTS #TOEIC #ESLgeneralenglish #itparkcebu #cebu

ดู 131 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.
Recent Posts
อ่านทั้งหมด