top of page

Blog - News - Review - Promotion

Study + Internship in India
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ Study and Internship in INDIA

เรียนภาษาและฝึกงาน : รับเพียง 1 คนเท่านั้น


ปิดรับสมัครแล้วค่ะ อัพเดท ณ 11 ก.พ. 2020


WES-Thailand มองหาคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ Study and Internship in India เรียนภาษาอังกฤษและฝึกงาน ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

Benefits : สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

(1) ฟรี! ตั๋วเครื่องบินขาไป เส้นทางกรุงเทพ-บังกาลอร์ 1 ใบ

(2) ฟรี! ที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ พร้อมค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า

(3) ฟรี! เรียนภาษาอังกฤษวันละ 3 ชั่วโมง

(4) ฟรี! เบี้ยเลี้ยง 15,000 รูปี/เดือน

(5) ฟรี! ตั๋วเครื่องบินขากลับ (เมื่อผ่านการประเมินการฝึกงาน)

(6) Training Certificate

หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ Thai Student Manager

(1) เรียนภาษาอังกฤษและฝึกงานขั้นต่ำ 3 เดือน

(2) รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน

(3) ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ พาแนะนำย่านที่เรียนและที่พัก

(4) ช่วยเหลือและประสานงานกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ

(5) ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) เป็นคนไทย เพศหญิง อายุ 23 - 29 ปี

(2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้บ้าง 

(3) มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่

(4) ขยัน และอดทน

(5) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้นะจ๊ะนายจ๋า

(6) มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศอินเดีย ใจเย็น และมีความยืดหยุ่น

(7) หากทำอาหารเป็นจะดีมากกก แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้าาา (^_^")

(8) หากสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ (มีใบขับขี่อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องรับผิดชอบ

(1) ค่าอาหาร

(2) ค่าตั๋วเครื่องบินในส่วนที่เหลือ

(3) ค่าประกันการเดินทาง

(4) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

(1) Resume

(2) บัตรประชาชน/พาสปอร์ต

(3) จดหมายแนะนำตัวสั้นๆ ที่อธิบายความเป็นตัวเอง หรือเล่าสิ่งที่อยากบอกให้เรารู้

(4) เอกสารใดๆก็ตามที่อยากนำเสนอให้เราพิจารณา

ส่งเอกสารการสมัครมาที่อีเมลล์ info@westhailand.com

ระบุหัวข้ออีเมลล์ว่า: สมัคร Study and Internship in India

การคัดเลือก

(1) คัดเลือกจากเอกสารที่ส่งมาสมัคร 

(2) สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์/วีดีโอคอล

(3) สัมภาษณ์รอบสุดท้ายที่ออฟฟิต WES-Thailand ที่กรุงเทพฯ พร้อมทำสัญญา

การคัดเลือกไม่กำหนดวันปิดรับสมัคร แต่จะปิดรับทันที เมื่อพบคนที่เราตามหา ดังนั้นสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
กำหนดเดินทาง/เริ่มโครงการกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2020

ดู 560 ครั้ง

Comments


Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page