top of page

Blog - News - Review - Promotion

โปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ 2020: เรียนภาษาอังกฤษที่อินเดีย เริ่มต้น 17,990 บาท

Success English Academy (SEA@MG)


สถาบัน SEA@MG (ซีแอทเอ็มจี) เป็นสถาบันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ด้วยทำเลที่ตั้งกลางใจเมืองบังกาลอร์ บนถนนบริเกจ ย่าน MG Road ย่านฮิตของคนอินเดียและรวมถึงนักศึกษาชาวไทยเนื่องจากย่านนี้คับคั่งไปด้วยร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ โรงภาพยนตร์และร้านค้าชั้นนำต่าง ๆ มากมาย และที่สำคัญที่ทำให้คนไทยทุกคนต้องมาเยือนถนนเส้นนี้ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของร้านอาหารไทยชื่อดังประจำเมืองบังกาลอร์นั่นเองค่ะ ดังนั้นน้อง ๆ หมดกังวลเรื่องอาหารได้เลยจ้า

SEA@MG เป็นสถาบันภาษาที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องภายในการกำกับดูแลของฝ่ายการศึกษา เมืองบังกาลอร์ รัฐกรณาฏกะ โดยจัดการเรียนการสอนอ้างอิงตามหลักสูตรของ Cambridge University และ Oxford University ประเทศอังกฤษ ซึ่งน้อง ๆ มั่นใจได้เลยว่าจะได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้านอย่างแน่นอนด้วยระบบการจัดคลาสเรียนขนาดเล็ก (นักเรียน 4-6 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน) จะช่วยให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงและใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนได้ง่ายยิ่งขึ้น มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพพร้อมกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ที่มีโจทย์งานให้นักเรียนได้ออกไปใช้ทักษะภาษาอังกฤษกับผู้คนที่มาเที่ยว ณ ถนนบริเกจ อีกทั้งมีทีมผู้บริหารดูแลและตรวจสอบคุณภาพอย่างใกล้ชิด

สถาบัน SEA@MG จะมอบใบ Certificate จากทางสถาบัน

ให้แก่นักเรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาและหลักสูตรที่นักเรียนสมัครเรียน


การทดสอบวัดระดับภาษาของนักเรียนใหม่

· ช่วงเช้าของวันเปิดเรียนวันแรก Thai manager ประจำบังกาลอร์ จะพานักเรียนไปรายงานตัวที่สถาบัน จากนั้นนักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ทั้งสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนในระดับภาษาที่เหมาะสมกับนักเรียน ซึ่งจะแบ่งการวัดระดับ ออกเป็น 4 ระดับ (Level) ได้แก่

o Elementary o Basic

o Intermediate o Advanced


นอกจากนี้การเดินทางจากหอพักถึงที่เรียน น้อง ๆ สามารถเดินจากที่พักไปยังที่เรียนได้เลยค่ะ โดยใช้เวลาเดินเพียงประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้น แบ่งหอพักเป็นหอชาย และ หอหญิง มีเครื่องซักผ้า และ Wifi บริการฟรีค่ะหลักสูตร General English

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 2 วิชา (2 คลาส) ได้แก่

1. วิชาบังคับ คือ Conversation Class

2. วิชาเลือก โดยน้อง ๆ จะต้องเลือกเรียน 1 วิชา จาก Grammar Class, Vocabulary Class หรือ Reading&Writing

1 เดือน ราคา 17,990 บาท

2 เดือน ราคา 27,990 บาท

ปล. WES จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง มีที่ตั้งและหน้าออฟฟิศหลักที่กรุงเทพ และเชียงราย หากผู้ปกครองและน้อง ๆ ท่านสนใจ สามารถนัดพบเพื่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่อินเดียอีกด้วยค่ะ


หลักสูตร Intensive English

เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน นอกจากนี้หลักสูตร GE ยังเน้นการเรียนการสอนในเรื่องหลักไวยกรณ์ (Grammar) และการเพิ่มเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและชำนาญมากยิ่งขึ้น เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ วันละ 4 วิชา (5 คลาส)


1 เดือน ราคา 26,990 บาท

2 เดือน ราคา 37,990 บาท


นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ได้แก่

· หลักสูตร Business English เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความชำนาญและความมั่นใจให้กับนักเรียน โดยจะเน้นการเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะด้านตามสายอาชีพที่นักเรียนต้องการ


· หลักสูตร Voice and Accent Training เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักเรียนออกเสียงคำในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักการทางภาษา


· หลักสูตร IELTS/TOEFL เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อการสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ จะสอนให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่จะต้องใช้สอบ แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ และฝึกฝนให้นักเรียนบริหารจัดการเวลาให้ทันสำหรับการทำข้อสอบให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด


หมายเหตุ: สำหรับหลักสูตร Business English และ หลักสูตร IELTS/TOEFL นักเรียนจะต้องมีระดับภาษาอังกฤษมากกว่า Intermediate ขึ้นไป โดยที่อาจารย์ผู้สอนจะทำการประเมินระดับทางภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนจะลงเรียนคอร์สนี้


ค่าใช้จ่ายข้างต้นครอบคลุมรายการดังต่อไปนี้

· ค่าเรียนพร้อมเอกสารการเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด

· ค่าธรรมเนียมวีซ่า

· ที่พักห้องพัดลม แชร์ห้องละ 2-4 คน

· ทีมงานช่วยจัดเตรียมเอกสาร ทำวีซ่า และดำเนินการให้น้อง ๆ ทุกขั้นตอน

· Airport Transfer ทีมงานรอรับและส่ง จากสนามบินบังกาลอร์พาเข้าที่พัก ในวันไปถึงและรถส่งกลับ

· มีทีมงานคนไทยประสานงานประจำบังกาลอร์และพาแนะนำสถานที่ พร้อมให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร

· ทีมงานจะเป็นผู้ดำเนินการรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ ในกรณีเดินทางด้วยวีซ่านักเรียน

· ซิมการ์ด ค่าโทรในอินเดีย และอินเตอร์เน็ต


พิเศษสุด สำหรับน้อง ๆ ที่เดินทางเดือน มีนาคม/เมษายน/กรฏาคม/สิงหาคม จะได้รับฟรี Bangalore Day Tour


ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึง

· ค่าตั๋วเครื่องบิน (ประมาณ 5,000 – 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาการจอง/วันเดินทาง)

· ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว (โดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 – 12,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

· ค่าประกันที่พักซึ่งจะได้รับคืนในวันเดินทางกลับ


สนใจสมัครเรียน ติดต่อ Line: @westhailand หรือโทร 0891916116

ปล. WES จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง มีที่ตั้งและหน้าออฟฟิศหลักที่กรุงเทพ และเชียงราย หากผู้ปกครองและน้อง ๆ ท่านสนใจ สามารถนัดพบเพื่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่อินเดียอีกด้วยค่ะ
สนใจสมัครเรียน ติดต่อ Line: @westhailand หรือโทร 0891916116

ปล. WES จดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง มีที่ตั้งและหน้าออฟฟิศหลักที่กรุงเทพ และเชียงราย หากผู้ปกครองและน้อง ๆ ท่านสนใจ สามารถนัดพบเพื่อสอบถามข้อมูลกันก่อนได้นะคะ อีกทั้งเรายังมีเจ้าหน้าที่คนไทยประจำอยู่ที่อินเดียอีกด้วยค่ะ


#เรียนต่ออินเดีย #เรียนภาษาอังกฤษที่อินเดีย #เรียนต่อบังกาลอร์ #เรียนภาษาอังกฤษที่บังกาลอร์ #ซัมเมอร์คอร์ส

ดู 677 ครั้ง

Comments


Commenting has been turned off.
Recent Posts
อ่านทั้งหมด
bottom of page