Blog - News - Review - Promotion

Work and Study (Internship) in CEBUรับสมัคร Thai Student Manager (6 months - Internship program)


ระยะเวลาโครงการ

6 เดือน ถ้าอยู่ไม่ครบสัญญา 6 เดือน นักเรียนจะต้องชำระค่า SSP, ค่าต่อวีซ่า และค่า ARC I-Card คืนให้กับโรงเรียน


โครงการนี้เหมาะสำหรับ

1) ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานหลากหลายชาติ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เป็นต้น

2) ผู้ที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษ โดยให้น้ำหนักในการปฏิบัติมากกว่าการเรียน เพราะในบางครั้งอาจจะมีงานมาชนกับชั่วโมงเรียน ผู้เข้าร่วมต้องให้ความสำคัญกับการทำงานก่อน

3) โครงการนี้ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการหารายได้จากการทำงานเป็นหลัก เพราะค่าตอบแทนไม่สูง

4) สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่ ก.ค. หรือ ส.ค. 2022 เป็นต้นไป


สถานที่ฝึกงาน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ QQ English - I.T. Park Campus ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์


QQ English เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู เรียนเซบู

QQ English เรียนภาษาอังกฤษที่เซบู
QQ English - IT Park Campus, CEBU
ตัวอย่างห้องเรียนที่ IT Park Campus

สิ่งที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ มูลค่ารวม 308,000 บาท ประกอบด้วย

• คลาสเรียนตัวต่อตัว 3 คลาส/วัน (จันทร์ - ศุกร์) (ราคาคอร์สเรียน 117,000 บาท)

• ที่พัก(แบบ capsule hostel ซึ่งอาจมีการย้าย/เปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของโรงเรียน) และค่าน้ำ ค่าไฟ (มูลค่า 91,000 บาท)

• อาหาร (มูลค่า 60,500 บาท)

• ค่า SSP (Special Study Permit), ค่าต่อวีซ่า, ค่า ARC I-Card (รวมมูลค่า 20,000 บาท)

• ค่าตอบแทนรายเดือน 5,000 เปโซ/เดือน (ประมาณ 19,500 บาท/6 เดือน)

• ค่าตอบแทนพิเศษ 100 เปโซ/สัปดาห์ (กรณีต้องไปรับนักเรียนที่สนามบิน)


หน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะ Thai Student Manager

• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน

• ดูแลอัพเดทสื่อ Social media ของโรงเรียน

• ประสานงานกับเอเจนซี่

• รับนักเรียนใหม่ที่สนามบิน พร้อมปฏิบัติงานตามกระบวนการรับนักเรียนใหม่ของโรงเรียน


คุณสมบัติผู้สมัคร

• อายุ 23 - 30 ปี

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้

• ชำนาญในการใช้สื่อ Social Media

• สามารถฝึกปฏิบัติได้ครบระยะเวลา 6 เดือน

• ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์, 5 ชั่วโมง/วัน

• สามารถเริ่มงานได้ในเดือน July หรือ August 2022 เป็นอย่างช้า


ตัวอย่างห้องพักแบบ Capsule Hostel ของโรงเรียน


ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

• ค่าประกันการเดินทาง

• ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องชำระค่าดำเนินการกับ WES เป็นจำนวน 5,000 บาท เมื่อทำสัญญากับทางโรงเรียนแล้ว


หมายเหตุ

• WES ไม่มีส่วนในการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว WES เพียงช่วยคัดกรองข้อมูลเบื้องต้น และส่งต่อให้ทางโรงเรียนเป็นผู้พิจารณา หากโรงเรียนสนใจจะมีการนัดสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์

• ในบาง Period ของโรงเรียน เช่นช่วง High season ทางโรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก/เลื่อนคลาสเรียนของ Thai Student Manager เพื่อให้ Priority กับนักเรียนก่อน และอาจมีการพิจารณาจัดคลาสทดแทนหรือไม่ ตามดุลยพินิจของโรงเรียน ซึ่งอยู่นอกเหนือเงื่อนไขของ WES ที่ไม่สามารถช่วยต่อรองให้ได้

• WES ไม่ใช่ตัวกลาง/ตัวแทน/ผู้ประสานงานในกรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้สมัครและโรงเรียนระหว่างที่เข้าร่วมโครงการ หากเกิดปัญหาระหว่างกัน WES ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ เว้นแต่มีปัญหาด้านการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน WES ยินดีให้คำแนะนำ


เอกสารในการสมัคร

• Resume/CV in English

• สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

• คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS, TOEFL (ถ้ามีแนะนำให้แนบมาด้วย)

ส่งมาที่ info@westhailand.com ระบุหัวข้อ Thai Student Manager (Internship)

• เมื่อส่งเอกสารแล้ว แจ้งทีมงานผ่าน Line: @westhailand


สอบถามเพิ่มเติม

Line: @westhailand (มี@) โทร. 095-1939879


#workandstudy #workandstudyincebu #internship #studyincebu #cebu

ดู 222 ครั้ง
Recent Posts
อ่านทั้งหมด